De klasjuf van de zilverreigers is juf Carine. In deze klas zitten maximum 7 leerlingen.

Ook in deze klas is er onderwijs op maat van elke leerling: er zijn verschillende niveaugroepjes voor taal en wiskunde. Leerstof 4e leerjaar staat hierbij voorop. Er wordt in deze klas ook verder gebouwd op de voorkennis van het Frans op een leuke en creatieve manier.

De logopedist en kinesist gaan individueel of in kleine groepjes aan de slag met de leerling. De orthopedagoog volgt samen met de leerkracht het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen verder op. Indien nodig kan individuele therapie opgestart worden. In deze klas wordt bij sommige leerlingen ook gestart met psycho-educatie rond de diagnose ASS.

De leerlingen leren hun talenten verder ontdekken en ontwikkelen via het werken met de “talentenarchipel”: via 9 eilanden (denkeiland, taaleiland, muziekeiland, beeldeneiland, sameneiland, fijneiland, wereldeiland, beweegeiland en wil- en durfeiland) gaan de kinderen samen met de leerkracht op zoek naar mogelijke talenten en worden ze gestimuleerd om deze verder te ontwikkelen.