Taal

… is een krachtig bindmiddel in de samenleving.

… is een middel tot communicatie, tot wederzijds begrip, tot sociale samenhang.

… is een voorwaarde voor emancipatie, voor de inschakeling in de maatschappij.

… maakt van een groep mensen een samenleving.

Taalvaardigheid is

 taal kunnen gebruiken als functioneel middel in verschillende situaties: hulp kunnen vragen, info vragen en/of geven, weigeren, instructies begrijpen.

… de vaardigheid hebben om boodschappen te begrijpen en te produceren binnen communicatieve situaties.  

Taalbeleid staat voor de strategische uitwerking door het schoolteam van een bepaalde visie op taal, taalvaardigheid en taalvaardigheidsonderwijs.

Taalvaardigheidsonderwijs = de inspanningen die het schoolteam levert om leerlingen taalvaardiger te maken.

Onze school ondernam reeds verschillende acties om dit doel te realiseren:

  • In kaart brengen van taalvaardigheidsproblemen
  • Meer aandacht schenken aan de deelvaardigheden luisteren en spreken
  • Tutor-lezen
  • Voorleesmomenten organiseren
  • Werken met vertelkoffer, vertelmap, verteltafel
  • Regelmatige bezoeken aan de bib
  • Leesproject – leesplezier bevorderen
  • SprintPlus inschakelen