De klasjuf van de sneeuwuilen is juf Lien. Op maandag is juf Caroline in de klas. Er zitten maximum 7 leerlingen in de klas.

In deze klas wordt gestart met leerstof midden/eind 1e lj om vervolgens de overstap te maken naar de leerstof van het 2e lj. Elk kind krijgt leerstof op maat aangeboden. Hierbij wordt steeds rekening gehouden met het niveau, tempo, welbevinden en de draagkracht van het kind.

De logopedist en kinesist gaan individueel of in kleine groepjes aan de slag met de leerling(en). De orthopedagoog volgt samen met de leerkracht de zorgvragen op vlak van communicatie, gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling op. Indien nodig kan ook individuele therapie opgestart worden.

In deze klas wordt verder aandacht besteed aan het leren invullen van vrije tijd en het leren samen spelen tijdens gestructureerd spel:

leerlingen leren verschillende spel- en speelmaterialen verkennen

leerlingen ervaren gedeeld plezier met andere leerlingen

leerlingen kunnen aangeven wat ze leuk en niet leuk vinden bij het samenspelen en dit ook verwoorden naar elkaar