• De klasjuffen zijn juf Lindsay (haaien) en juf Katrien (piranha’s).
 • Geboortejaar van de leerlingen is 2003 en 2004.
 • Eindklas waarbij de leerlingen voorbereid worden op een overstap naar de B-stroom binnen het gewoon onderwijs.
 • Leerstof 4e leerjaar wordt aangeboden.
 • Het vak Frans wordt verder uitgediept.
 • Leerlingen met een zorgvraag kunnen extra hulp krijgen van de kinesist, logopedist en orthopedagoog.
 • Extra aandacht voor “Leren leren”:
  • Eigen manier van studeren observeren, verrijken en bijsturen waar nodig met behulp van de leerkracht en eventueel orthopedagoog.
  • Leren plannen en organiseren van taken en lessen.
  • Zelfstandig leren stimuleren.
 • Mega-project:
  • Lessenreeks in samenwerking met politie en CLB, waarbij onder andere volgende thema’s aan bod komen als voorbereiding op het secundair onderwijs: omgaan met druk, assertiviteit, stress en spanning, ruzie en meningsverschillen, je eigen veiligheid, … Deze lessen hebben als doel de weerbaarheid van onze leerlingen te verhogen.
 • Fietsproject ism lokale politie, fietsersbond en leerkracht LO, waarbij de leerlingen zich op een veilige en verantwoorde manier leren handhaven in het verkeer. De leerlingen leggen op het einde van dit project een fietsexamen af.
 • Lesjes “Wat Hoe Leren kiezen”:
  • Samen met CLB ontdekken onze leerlingen wat ze graag willen en kunnen met het oog op een goede keuze en oriëntering in het secundair onderwijs. Hierbij komen de volgende thema’s aan bod:
   • Kiezen: Ik leer wat ‘kiezen’ betekent.
   • Ik leer mezelf kennen: Hoe ben ik? Wat kan ik goed? Wat doe ik graag? Hoe is mijn inzet?
   • De beroepenwereld: Welke beroepen bestaan er allemaal? Wat wil ik later worden? Ik ga op verkenning in de beroepenwereld.
   • Het secundair onderwijs: Hoe ziet het secundair onderwijs eruit? Wat kan ik er leren?
   • Ik maak mijn keuze: Ik weet wat het is om te kiezen. Ik weet nu ook heel wat over mezelf, over beroepen en over studierichtingen. Ik kan een studiekeuze maken.