Op onze speelplaats is er ’s morgens toezicht vanaf 08u15.

Onze school voorziet niet in naschoolse opvang.