In de klas van juf Mira kunnen de kinderen terecht die geboren zijn 2006-2007 en beschikken over een attest Type Basisaanbod/Type1/Type 8.

Met veel geduld en herhaling krijgen zij de leerstof eind tweede – begin derde leerjaar aangeboden. Er is veel aandacht voor sociaal welbevinden en ervaringsgericht werken. Er wordt gewerkt aan een positieve, warme klassfeer waarin de kinderen zich thuisvoelen.

Juf Patricia (BLIO) zorgt enkele momenten per week voor extra ondersteuning tijdens de klasdifferentiatie.

Wie extra therapeutische begeleiding nodig heeft kan terecht bij meester Erwin of juf Sofie (kine), juf Liesbeth(logo) en juf Ann (ortho).