Dit klasje is de speelleerklas binnen onze type 9-werking.

Er zitten maximum 6 kindjes in onze speelleerklas. De klasjuf is juf Liv.

In dit klasje gaan we op een speelse, maar vooral ook leerrijke en uitnodigende manier, aan de slag rond de voorwaarden die nodig zijn om de eerste stappen richting lezen, schrijven en rekenen te zetten. Er wordt daarbij ook veel aandacht besteed aan de werkhouding en het welbevinden van het kind. We streven er naar om het kind schoolrijp te maken.

Indien we opmerken dat deze schoolrijpheid in de loop van het schooljaar bereikt is, zal onmiddellijk gestart worden met het aanvankelijk lezen, rekenen en schrijven.

Naast de werking in de klas, krijgen de kinderen die specifieke problemen ervaren op vlak van motoriek, spraak en taal, gedrag en welbevinden, begeleiding van respectievelijk de kinesist, logopedist en orthopedagoog.