Inschrijving
Om in onze school ingeschreven te worden, moet uw kind voldoen aan de toelatingsvoorwaarden.
De keuze voor een Nederlandstalige school impliceert dat u uw kind aanmoedigt om Nederlands te leren.
De inschrijving van uw kind geldt voor de duur van de gehele schoolloopbaan
tenzij:
  • uw kind in de loop van het schooljaar definitief uit de school wordt uitgesloten;
  • wanneer u zelf een andere school kiest;
  • u niet akkoord gaat met het gewijzigd schoolreglement.
Voorrangsregeling voor broers en zussen
Broers en zussen (of kinderen van eenzelfde leefentiteit) van reeds ingeschreven leerlingen in onze school, hebben inschrijvingsvoorrang op alle andere nieuwe leerlingen bij de inschrijving voor het daaropvolgende schooljaar.

Voor de start van de inschrijvingsperiode wordt u ingelicht over de periode waarbinnen u aanspraak kunt maken op de voorrangsregeling voor broers en zussen en op welke wijze dit moet verlopen.


Voor inschrijvingen tijdens het schooljaar:
Kom eens langs voor verdere inlichtingen. U bent steeds welkom na telefonische afspraak (054 41 25 41).

Tijdens de vakantie kunt u, na telefonisch contact, bij ons terecht op volgende tijdstippen:
  • tot en met 5 juli
    van 09u00 tot 12u30
  • vanaf 15 augustus tot en met 31 augustus
    van 09u00 tot 12u30