Leerlingen die geboren zijn in 2005-2006 en die beschikken over een attest Type Basisaanbod/Type 1 kunnen terecht in de klas van Juf Marika en Juf Caroline.

In deze klas ligt de nadruk op ervaringsgericht leren. Op eigen niveau en tempo kunnen de leerlingen de bewerkingen tot 20, 100 en 1000 verwerken. Themagewijs worden de vakken toegepast in het dagelijks leven. Sociale vaardigheden krijgen hierbij veel aandacht. Extra aandacht gaat er naar spreek-en luistervaardigheden.

Deze klas wordt ondersteund door Juf Liesbeth (logo), Juf Sofie en Meester Erwin (kine) en Juf Ann (ortho).