In de klas van de dolfijnen zitten leerlingen met een attest Type Basisaanbod, geboren in 2007-2008.

Er werkt een niveaugroep rond de leerstof midden eerste leerjaar en een groep op niveau eind eerste/begin tweede leerjaar.

 Juf Stefanie zorgt dat elke leerling op zijn eigen tempo de brug tot 20 of de getallen tot 100 onder de knie krijgt  en dat ze  vorderingen maken in lezen en schrijven. Belangrijk is dat ze oefeningen leren automatiseren.

De BLIO, juf Patricia, ondersteunt in de lessen rekenen en lezen.

Elke dinsdagnamiddag gaan deze leerlingen naar de kunstacademie waar ze ondergedompeld worden in een gevarieerd aanbod beeld, muziek en beweging.

Juf Ann (ortho), Juf Liesbeth(logo) en Juf Sofie en Meester Erwin(kine) vormen het ondersteunende multi-disciplinair team.