Wij zien het als een belangrijke opdracht voor onze school om te werken aan
maximale zelfontplooiing, voor elk van onze leerlingen, met als doel te komen tot
voldoende weerbare en kritische jongeren met de nodige sociale vaardigheden.

Om deze doelstelling te bereiken werken we samen met onder andere lokale
organisaties en diensten op vlak van cultuur en vorming.

De cultuurdienst van stad Geraardsbergen biedt ons de mogelijkheid om jaarlijks
met de leerlingen een theaterstuk, een muzikale happening of interactieve
animatie te bezoeken in het Arjaantheater.

Onze leerlingen kunnen op die manier samen ‘cultuur’ proeven op een
plezierige, alternatieve wijze.

Ook met de stadsbibliotheek hebben we een positief samenwerkingsverband.
Zo worden we op de hoogte gebracht van verschillende activiteiten om het lezen
te bevorderen . Tijdens deze activiteiten leren de leerlingen op speelse wijze
verschillende informatiekanalen kennen .

Vorming en ontspanning gaan hier hand in hand.
We hopen dat elk kind er het nodige kan uitpikken om zichzelf te verrijken.

Cultuurverantwoordelijke
Marika Sass