In deze klas wordt leerstof 1e leerjaar aangeboden. 

Er zitten maximum 7 leerlingen in dit klasje. De klasjuf is juf Anouchka.

De kinderen gaan elk op hun eigen tempo en niveau aan de slag rond de leerstof 1e leerjaar, die op een heel speelse en creatieve manier wordt aangeboden. Ook de werkhouding en het welbevinden van het kind blijven prioritaire aandachtspunten binnen deze klas.

Naast de werking in de klas, krijgen de kinderen die specifieke problemen ervaren op vlak van motoriek, spraak en taal, gedrag en welbevinden, begeleiding van respectievelijk de kinesist, logopedist en orthopedagoog.

In deze klas wordt extra aandacht besteed aan het leren invullen van vrije tijd en het leren samen spelen tijdens gestructureerd spel:

leerlingen leren verschillende spel- en speelmaterialen verkennen

leerlingen ervaren gedeeld plezier met andere leerlingen