De klasjuf van de bonte spechten is juf Marijke.

Naast het werken in niveaugroepen voor Nederlands, Frans en wiskunde, wordt in deze klas extra aandacht besteed aan “leren leren”: ontdekken van eigen denk- en leerstijl, leren plannen en organiseren, zelfstandig werken stimuleren via contractwerk, … De “Talentenarchipel” wordt verder uitgediept (zie klas de zilverreigers).

De kinesist, logopedist en orthopedagoog blijven zich ook in deze klas inzetten om optimaal te kunnen inspelen op de zorgvragen van de leerling op motorisch, logopedisch, sociaal-emotioneel en/of gedragsmatig vlak.

Een aantal leerlingen in deze klas is schoolverlater en wordt voorbereid op een overstap naar het middelbaar onderwijs:

  • OV4, type 9, A-stroom (behalen getuigschrift)
  • OV4, type 9, B-stroom
  • Terugkeer naar gewoon onderwijs (A- of B-stroom)

Zij krijgen ook de Lesjes “Wat Hoe Leren kiezen” door het CLB aangeboden, waarbij ze ontdekken wat ze graag willen en kunnen met het oog op een goede keuze en oriëntering in het secundair onderwijs.

De leerlingen uit deze klas nemen ook deel aan:

  • Het Mega-projectLessenreeks in samenwerking met politie en CLB, waarbij onder andere volgende thema’s aan bod komen als voorbereiding op het secundair onderwijs: omgaan met druk, assertiviteit, stress en spanning, ruzie en meningsverschillen, je eigen veiligheid, … Deze lessen hebben als doel de weerbaarheid van onze llng te verhogen.
  • Het fietsproject ism lokale politie, fietsersbond en leerkracht LO, waarbij de leerlingen zich op een veilige en verantwoorde manier leren handhaven in het verkeer. De leerlingen leggen op het einde van dit project een fietsexamen af.