Belangrijke data

Activiteitenkalender 2022-2023

September
Donderdag 1 september 2022 Eerste schooldag
Donderdag 8 september 2022 Infoavond
Woensdag 14 september 2022 Pedagogische studiedag
Maandag 19 t.e.m. vrijdag 23 september 2022 Themaweek ‘Gezonde voeding’
Oktober
Vrijdag 14 oktober 2022 Schoolfotograaf
Vrijdag 14 oktober 2022 Eetfestijn
Woensdag 19 oktober 2022 Pedagogische studiedag
Maandag 31 oktober t.e.m. zondag 6 november 2022 Herfstvakantie
November
Maandag 7 november 2022 Oudercontact 1 + rapport 1
Vrijdag 11 november 2021 Wapenstilstand
December
Vrijdag 2 december 2022 Sinterklaas op school
Vrijdag 9 december 2022 Kerstmarkt
Maandag 26 december 2022 t.e.m. zondag 8 januari 2023 Kerstvakantie
Februari
Donderdag 2 februari t.e.m. donderdag 2 maart 2023 Bloemetjesverkoop
Vrijdag 17 februari 2023 Carnaval op school
Maandag 20 t.e.m. zondag 26 februari 2023 Krokusvakantie
Maart
Woensdag 1 maart 2023 Pedagogische studiedag
Donderdag 2 maart 2023 Oudercontact 2 + rapport 2
Maandag 6 maart 2023 Facultatieve verlofdag
Vrijdag 31 maart 2023 Paashaas op school
April
Maandag 3 t.e.m. 16 april 2023 Paasvakantie
Mei
Maandag 1 mei 2023 Dag van de Arbeid
Zaterdag 6 mei 2023 Eerste communie
Donderdag 18 mei 2023 Lentefeest
Donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023 Hemelvaart
Maandag 29 mei 2023 Pinkstermaandag
Dinsdag 30 mei 2023 Facultatieve verlofdag
Woensdag 31 mei t.e.m. vrijdag 2 juni 2023 GWW Nieuwpoort
Juni
Zaterdag 17 juni 2023 Schoolfeest
Dinsdag 20 juni 2023 Oudercontact 3 + rapport 3
Woensdag 28 juni 2023 Proclamatie en activiteit schoolverlaters
Vrijdag 30 juni 2023 Laatste schooldag

Klassenraden en oudercontacten

Planning klassenraden 2022-2023 
Klassenraad 1      Van 10/10/2022 t.e.m. 28/10/2022
Klassenraad 2 Van 30/01/2023 t.e.m. 17/02/2023
Klassenraad 3 Van 31/05/2023 t.e.m. 16/06/2023
Planning oudercontacten 2022-2023 
Oudercontact 1    Maandag 7 november 2022
Oudercontact 2    Donderdag 2 maart 2023
Oudercontact 3    Dinsdag 20 juni 2023

Zee-/sportklassen

Ieder jaar krijgen onze eigen klassen de kans om op zee-/sportklassen te gaan. Afhankelijk van de beschikbare mogelijkheden, maken we in overleg met de klassenraad een beslissing wat betreft de locatie.

Cultuur

Wij zien het als een belangrijke opdracht voor onze school om te werken aan maximale zelfontplooiing, voor elk van onze leerlingen, met als doel te komen tot
voldoende weerbare en kritische jongeren met de nodige sociale vaardigheden.

Om deze doelstelling te bereiken werken we samen met onder andere lokale organisaties en diensten op vlak van cultuur en vorming.

De cultuurdienst van stad Geraardsbergen biedt ons de mogelijkheid om jaarlijks met de leerlingen een theaterstuk, een muzikale happening of interactieve
animatie te bezoeken in het Arjaantheater.

Onze leerlingen kunnen op die manier samen ‘cultuur’ proeven op een plezierige, alternatieve wijze.

Ook met de stadsbibliotheek hebben we een positief samenwerkingsverband. Zo worden we op de hoogte gebracht van verschillende activiteiten om het lezen
te bevorderen . Tijdens deze activiteiten leren de leerlingen op speelse wijze verschillende informatiekanalen kennen.

Vorming en ontspanning gaan hier hand in hand. We hopen dat elk kind er het nodige kan uitpikken om zichzelf te verrijken.

Sport

Elke klas krijgt wekelijks twee uur turnen en twee uur zwemmen. Er is steeds voldoende differentiatie en variatie zodat elk kind op zijn of haar niveau kan sporten. Daarbij besteden we toch nog extra aandacht aan volgende punten:

  • Omgaan met winst en verlies
  • Fair play
  • Grenzen afbakenen en verleggen (kinderen kunnen vaak meer dan ze denken)
  • Samenwerken

Ook tijdens de speeltijd kunnen de kinderen zich actief en sportief bezighouden. Ze kunnen voetballen, basketballen, het apenparcours afleggen, schommelen en gebruik maken van de speelnatuur.
Jaarlijks organiseren we op onze school ook een sportdag. Zo geven we de kinderen de kans om nieuwe sporten te ontdekken in een volledig andere omgeving.