Belangrijke data

Activiteitenkalender 2019-2020

September 2019
Maandag  02 september 2019 Eerste schooldag: 
Donderdag 12 september 2019 Info-avond
Van 23 tem 27 september 2019 Themaweek “Gezonde voeding”
Woensdag 25 september 2019 1 ste Ped studiedag
Oktober 2019
Donderdag 3 oktober 2019 Fotograaf op school
Woensdag 23 oktober 2019 2 de Pedagogische studiedag
Zaterdag 19 oktober 2019 Eetfestijn 
November 2019
Dinsdag 5 november 2019 Oudercontact 1 + rapport 1
December 2019
Donderdag 6 december 2019 Sinterklaas op school
Zaterdag 14 december 2019 Kerstmarkt op school
Januari 2020
Februari 2020
Vrijdag 21 februari 2020 Carnaval op school
Maart 2020
Van 17 febr. tem 20 maart 2020 Bloemenverkoop op school
Dinsdag 17 maart 2020 Oudercontact 2 + rapport 2
April 2020
Vrijdag 3 april 2020 Paashaas op bezoek
Donderdag 30 april 2020 Facultatief verlof
Mei 2020
Zaterdag 9 mei 2020 Eerste communie
Zaterdag 23 mei 2020 Lentefeest
Juni 2020
Van 2 tem 5 juni 2020 GWW Brugge
Zaterdag 20 juni 2020 Schoolfeest” De Drempel”
Dinsdag 23 juni 2020 Oudercontact 3 + rapport 3
Donderdag 25 juni 2020 Proclamatie schoolverlaters
Dinsdag 30 juni 2020 Laatste schooldag

Klassenraden en oudercontacten

Planning Klassenraden 2019 – 2020

Nieuwe leerlingen aanvang schooljaar 
Maandag 30/09/19 Basis team
Dinsdag 01/10/19 Auti team

Klassenraden 
Klassenraad 1 Van 14 tem 25/10/19
Klassenraad 2 Van 02/03 tem 13/03/20 
Klassenraad 3
Van 08/06 tem 19/06/20

Nieuwe leerlingen die instappen in de loop van het schooljaar
= 2 weken na de instapdatum
Maandag  Vanaf 8u30 de leerlingen van Debbie = auti team
Dinsdag  Vanaf 8u30 de leerlingen Van Ann = basis team

 

Planning Oudercontacten 2018 – 2019

Oudercontacten 
Oudercontact 1 Dinsdag 5 november 2019
Oudercontact 2 Dinsdag 17 maart 2020
Oudercontact 3 Dinsdag 23 juni 2020 

Donderdag 25 juni 2020 = Proclamatie schoolverlaters

Zee-/sportklassen

Ieder jaar krijgen onze eigen klassen de kans om op zee-/sportklassen te gaan. Afhankelijk van de beschikbare mogelijkheden, maken we in overleg met de klassenraad een beslissing wat betreft de locatie.

Cultuur

Wij zien het als een belangrijke opdracht voor onze school om te werken aan maximale zelfontplooiing, voor elk van onze leerlingen, met als doel te komen tot
voldoende weerbare en kritische jongeren met de nodige sociale vaardigheden.

Om deze doelstelling te bereiken werken we samen met onder andere lokale organisaties en diensten op vlak van cultuur en vorming.

De cultuurdienst van stad Geraardsbergen biedt ons de mogelijkheid om jaarlijks met de leerlingen een theaterstuk, een muzikale happening of interactieve
animatie te bezoeken in het Arjaantheater.

Onze leerlingen kunnen op die manier samen ‘cultuur’ proeven op een plezierige, alternatieve wijze.

Ook met de stadsbibliotheek hebben we een positief samenwerkingsverband. Zo worden we op de hoogte gebracht van verschillende activiteiten om het lezen
te bevorderen . Tijdens deze activiteiten leren de leerlingen op speelse wijze verschillende informatiekanalen kennen .

Vorming en ontspanning gaan hier hand in hand.We hopen dat elk kind er het nodige kan uitpikken om zichzelf te verrijken.

Cultuurverantwoordelijke
Marika Sass

Sport

Elke klas krijgt wekelijks 2uur turnen en 1uur zwemmen. Er is steeds voldoende differentiatie en variatie zodat elk kind op zijn of haar niveau kan sporten. Daarbij besteden we toch nog extra aandacht aan volgende punten:

  • Omgaan met winst en verlies
  • Fair play
  • Grenzen afbakenen en verleggen ( kinderen kunnen vaak meer dan ze denken)
  • Samenwerken

Ook tijdens de speeltijd kunnen de kinderen zich actief en sportief bezighouden. Ze kunnen voetballen, basketballen, het apenparcours afleggen, schommelen en gebruik maken van de speelnatuur.
Jaarlijks organiseren we op onze school ook een sportdag. Zo geven we de kinderen de kans om nieuwe sporten te ontdekken in een volledig andere omgeving.