Beperkte versoepelingen vanaf 15 maart

Brede versoepelingen in deze precaire situatie zijn nog niet aan de orde. Onderwijsminister Ben Weyts besliste, samen met de onderwijspartners en in overleg met de virologen, dat met het oog op het welzijn van de jongeren een aantal beperkte versoepelingen mogelijk zijn vanaf 15 maart.

Zo kan voltijds contactonderwijs opnieuw voor een aantal zeer kwetsbare groepen. Daarnaast worden extra-murosactiviteiten van maximaal 1 dag opnieuw mogelijk onder voorwaarden.

Het volledige onderwijsveld, hierin gesteund door de GEMS, wil bovendien zo snel als veilig mogelijk een terugkeer naar voltijds contactonderwijs in het secundair onderwijs. Alle voornoemde partners vragen om deze versoepeling voorrang te geven op de andere versoepelingen in de brede maatschappij.

Tijdens een volgend overleg op 9 maart wordt geëvalueerd welke verdere versoepelingsmaatregelen mogelijk zijn. Op dit overleg spreken we ons ook uit over de periode tot en met de paasvakantie. Deze beslissing kan evenwel vandaag niet genomen worden omwille van volgende elementen:

  • de afvlakking van de daling in de besmettingscijfers en andere epidemiologische data
  • de mogelijkheid van een stijging op korte termijn
  • de onzekerheid van het effect van de dominantie van de Britse variant

 

Voor meer informatie : Klik hier