De meeuwen en zilverreigers werden in 2 groepen verdeeld. Tijdens de eerste ronde nam ieder een prent of woordkaart dat iets persoonlijk met hen te maken had. Hierover mochten ze iets kort vertellen. Tijdens de tweede ronde nam ieder een prent of woordkaart dat iets te maken had met hun boek. Ze vertelden kort de link met hun boek. Terwijl deed ieder even aan boekpromotie, hun boek even promoten aan de anderen. Een geslaagde activiteit.

dav

dav

dav