De laatste dag voor de vakantie even geen wiskundeles maar schaakles van Thomas.