Lore helpt Kobe tijdens de wiskundeles.

Alleen maar positief !

Peer tutoring heeft enerzijds positieve effecten op cognitief gebied, anderzijds zijn er ook positieve resultaten merkbaar op sociaal, emotioneel en motivationeel vlak. De leerlingen staan vaak met een positievere houding tegenover het onderwezen vak en tegelijk groeit ook hun zelfvertrouwen en wordt hun zelfbeeld positief beïnvloed. De onderlinge relaties tussen kinderen worden vaak ook merkbaar beter.

bron: schoolportaal.be