De Vlaamse regering kondigde onlangs haar uniek initiatief aan: op 15 november 2017 ging de registratie voor de gratis voorleessoftware van start.

Ook wij zullen uiteraard van deze gratis voorleessoftware gebruikmaken!

Voorleessoftware doet meer dan voorlezen alleen door te ondersteunen bij lezen, begrijpen, schrijven en studeren. Deze software kan een groei in zelfstandigheid betekenen voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis en/of leerlingen met lees- en spellingsproblemen.