De juf leerde ons naaien met naald en draad. Het liep niet altijd zoals we wilden, maar met wat hulp van de juf was het toch een prachtig resultaat!