Er kwam een juf langs van DJAPO die ons les gaf rond ‘de eerlijke fabriek’. We mochten zelf een fabriek ontwerpen en zo kwamen we alles te weten rond ‘schone kleren’. Dit was een hele leuke en leerrijke les!